En kontakt alla möjligheter.

VI KÖR ELBILAR FÖR MILJÖN.

Kontakta oss

Om företaget

Vi har lång erfarenhet av att jobba med olika projekt, stora som små.
Med olika typer av beställare som allmännyttan, fastighetsbolag, byggbolag, bostadsrättsföreningar samt privatpersoner - alltid med en nöjd slutkund i fokus.


Samtliga anställda inom företaget är utbildade med betyg/certifikat inom sin yrkesgrupp och företaget strävar alltid efter att följa utvecklingen och uppdatera oss med utbildningar/kurser. Alla anställda på Staden är Säker vatten och Heta arbeten utbildade och utför arbeten efter dess regler och dokumentation.